ro

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor sau GDPR), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

Intrucat unul dintre principiile esentiale ale acestui cadru legal il reprezinta transparenta, am pregatit aceast document prin care dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

În cadrul acestei declarații privind protecția datelor dorim să vă informăm referitor la protejarea datelor comunicate de către dvs.: datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate numai conform specificațiilor legislației aplicabile privind protecția datelor.

Astfel practica noastră privind protecția datelor este în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecția datelor ("GDPR") și inclusiv conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată (Legea nr. 677/2001), ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Ordinului Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.